Zjazd Wyborczy Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych

Bydgoszcz, 22-24 listopada 2019 r.

22-24 listopada 2019 r. odbył się Zjazd Wyborczy Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych. Gościł nas Samorząd Doktorantów Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Zjazd przyniósł wiele nowości. Wynikiem głosowań w skład członków DFUM przyjęliśmy:

 • Towarzystwo Doktorantów Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Samorząd Doktorantów V Wydziału Polskiej Akademii Nauk

Gratulujemy nowo przyjętym Członkom i liczymy na pełne zaangażowanie w prace DFUM 😉

Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie Zarządu w składzie:

 • mgr Ziemowit Wójcik
 • mgr Karolina Nowak
 • mgr farm Łucja Zielińska-Tomczak

W imieniu ustępującego Zarządu dziękujemy za ponad rok współpracy przy podejmowanych akcjach i działaniach, które będą procentować w przyszłości 😉

Punktem kulminacyjnym Zjazdu był wybór nowego Zarządu DFUM, w skład którego weszli:

 • Przewodniczący – mgr farm Szymon Tomczak – doktorant z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • I Wiceprzewodnicząca – mgr Anna Stangret – doktorantka z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • II Wiceprzewodnicząca – mgr Małgorzata Grudzińska – doktorantka z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Życzymy powodzenia w nadchodzącej kadencji!

VI Zjazd Rady Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych

Poznań, 12-14 lipca 2019 r.

Szanowne Doktorantki!
Szanowni Doktoranci!

W miniony weekend mieliśmy przyjemność spotkać się na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na VI Zjeździe Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych. Delegaci z Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Łodzi, Poznania, Szczecina, Wrocławia oraz PAN dyskutowali nad dalszym kształtem działalności porozumienia oraz zbliżającymi się wydarzeniami.

Na spotkaniu obecny był pan Prorektor ds. Kadr i Współpracy z zagranicą prof. dr hab. Jarosław Walkowiak, który służył nam niezwykle celnymi radami i uwagami. Dodatkowo, w Zjeździe uczestniczyła wiceprzewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów Angela Andrzejewska – dziękujemy, za poświęcony czas i wspieranie porozumienia przez KRD.

Ponadto, Zjazd ten był wyjątkowy z tego względu, że obchodziliśmy 2 urodziny DFUMu! STO LAT! 😉

Dziękujemy Radzie Samorządu Doktorantów UMP za cudowne przyjęcie, zorganizowanie obrad i niedzielnego zwiedzania Poznania!

V Zjazd Rady Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych

Szczecin, 22-24 marca 2019 r.

Doktorantki & Doktoranci!
W dniach 22-24 marca 2019 r. odbył się V Zjazd Rady Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych.

Spotkanie przedstawicieli Samorządów Doktorantów Uczelni Medycznych na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym było okazją do wymiany dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie tworzenia Szkół doktorskich na Uczelniach Medycznych.

Dziękujemy za okazane nam wsparcie i udział w dyskusji JM Rektora PUM prof. dr hab. n. med. Bogusława Machalińskiego, Prorektora ds Nauki prof. dr hab. n. med. Jerzego Samochowca, Przewodniczącą komisji statutowej prof. dr hab. n. med. Barbarę Wiszniewską oraz Panie ze studium doktoranckiego: mgr Aleksandrę Jakóbczak i mgr Katarzynę Tarnowską.

Ogromne podziękowania dla Parlamentu Doktorantów PUM, którego członkowie wzorowo wywiązali się z organizacji Zjazdu.

DZIĘKUJEMY!

Zjazd wyborczy Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych

Toruń, 27 październik 2018 r.

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że został wybrany nowy Zarząd Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych w składzie:

 • Przewodniczący DFUM – Ziemowit Wójcik – Doktorant z Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
 • I Vice-przewodnicząca DFUM – Karolina Nowak – Doktorantka z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku;
 • II Vice-przewodnicząca DFUM – Łucja Zielińska-Tomczak – Doktorantka z Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Równocześnie dziękujemy odchodzącym Przewodniczącemu DFUM Mateuszowi Kowalczykowi oraz Vice-przewodniczącym DFUM: Annie Kuklińskiej i Wojciechowi Stemplowskiemu, za ich tytaniczną pracę zainwestowaną w rozwój Porozumienia. Dziękujemy!

Nowemu Zarządowi życzymy powodzenia w realizacji założonych celów

IV Zjazd Rady Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych

Katowice, 5-7 października 2018 r.

Gospodarzami Zjazdu był Samorząd Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego – dziękujemy za gościnę!

Zjazd miał na celu omówienie ważnych i aktualnych wyzwań z jakimi spotykają się doktoranci Uczelni Medycznych. Uroczyste otwarcie obrad uświetnił swoją obecnością Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka. Podczas dyskusji poruszaliśmy kwestie Ustawy 2.0, powstania i dobrych praktyk dla Szkół Doktorskich oraz nowych przepisów dotyczących przewodów doktorskich.

Była to również okazja do świętowania roku działalności DFUM. Nie obyło się bez wzruszeń – głównym ich powodem była rezygnacja Mateusza Kowalczyka z pełnienia funkcji Przewodniczącego DFUM – dziękujemy Mateusz za ogrom pracy jaki włożyłeś w rozwój porozumienia! W związku z powyższym po. Przewodnicząca DFUM Anna Kuklińska ogłosiła, iż delegaci Uczelni Medycznych ponownie się spotkają, tym razem w Toruniu, aby wspólnie wybrać nowy Zarząd Porozumienia.

Zdjęcia udostępnione za zgodą SD SUM.

III Zjazd Rady Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych

Warszawa, 3-4 marca 2018 r.

W marcowy weekend członkowie DFUM uczestniczyli w III Zjeździe Rady Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych.

Na spotkaniu obecni byli delegaci Samorządów Doktoranckich z:

 • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy,
 • Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na spotkaniu, pojawiła się również delegacja Parlamentu Doktorantów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego – równocześnie witamy te uczelnie w szeregach DFUM.

Głównym tematem spotkania była nowa wersja Konstytucji dla Nauki, którą przedstawił przedstawiciel Krajowej Reprezentacji Doktorantów – Michał Gajda. Jako porozumienie doktorantów uczelni medycznych staramy się o wprowadzenie rozwiązań mających na celu poprawę jakości kształcenia przyszłych doktorów.

Gospodarzem spotkania był Samorząd Doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, któremu dziękujemy za organizację wydarzenia. W imieniu Organizatorów dziękujemy także Władzom Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za wsparcie eventu. Miło nam było gościć opiekunów studiów doktoranckich WUM, Państwa obecność na spotkaniu zdecydowanie podniosło rangę wydarzenia.

II Zjazd Rady Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych

Białystok, 4-5 listopad 2017 r.

4-5 listopada mieliśmy okazję spotkać się na II Zjeździe Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Uczestnikami II Zjazdu DFUM byli delegaci Samorządów Doktoranckich z:

 • Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy,
 • Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Wizytę uświetniła obecność Prorektora ds. Studenckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. dr hab. Adriana Chabowskiego oraz Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej dr hab. Wojciecha Miltyka. Gościliśmy również przedstawiciela Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów – Łukasza Hnatkowskiego.

Delegaci Samorządów Doktorantów mieli okazję m.in. do przedstawienia sprawozdań z dotychczasowej działalności. Omówiliśmy budzący wiele kontrowersji temat proponowanej Ustawy 2.0. Dodatkowo, zaczęliśmy pracę nad platformą do wymiany dobrych praktyk.

Po Zjeździe czujemy się jeszcze bardziej zmotywowani do działania!

Dziękujemy Samorządowi Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za gorące przyjęcie.

I Zjazd Rady Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych (Zjazd założycielsko-wyborczy)

W dniu 22 lipca w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi odbył się zjazd założycielsko-wyborczy Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych (DFUM).

Jest to ogólnopolska inicjatywa mająca na celu współpracę, integrację i reprezentowanie środowiska młodych naukowców z uczelni medycznych. Inicjatorem wydarzenia był obecny Pełnomocnik Zarządu ds. Uczelni Medycznych Krajowej Reprezentacji Doktorantów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów doktorantów uczelni należących do Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM). Swoją obecnością wydarzenie uświetnił Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – prof. Tomasz Kostka oraz Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Na mocy uchwalonego Statutu członkami Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych zostali:

 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy,
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
 • Gdański Uniwersytet Medyczny.

Jednocześnie delegaci wybrali władze DFUM na dwuletnią kadencję.

 • Przewodniczący – lek. Mateusz Kowalczyk (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) I
 • I Wiceprzewodniczący – mgr Anna Kuklińska (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
 • II Wiceprzewodniczący – mgr Wojciech Stemplowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy)