Zarząd wybrany 23.11.2019 r.

mgr farm Szymon Tomczak

Przewodniczący DFUM

mgr farm Szymon Tomczak

Doktorant w Katedrze i Zakładzie Chemii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów w UM w Poznaniu. Farmaceuta, absolwent Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Aktywny samorządowiec, zaangażowany się w życie Wydziału i Uniwersytetu, członek komisji senackich, senator UMP, członek rady Wydziału Farmaceutycznego. Dodatkowo członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Oddział w Poznaniu.

Zainteresowanie naukowe obejmują badania stabilności leków podawanych u pacjentów wymagających żywienia parenteralnego.

Z zamiłowania przyrodnik, nielicencjowany przewodnik po Poznaniu i Pradze.

mgr Anna Stangret

I Wiceprzewodnicząca DFUM

mgr Anna Stangret

Doktorantka na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Od 2017 roku członek Parlamentu Doktorantów PUM.

Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku biologia człowieka. W czasie studiów czynny członek Koła Naukowego Antropologów UJ, a w latach 2015-2016 członek zarządu na stanowisku zastępcy przewodniczącego. Dwukrotnie członek Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Antropologicznej oraz konferencji Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. W latach 2015–2016 członek grona redakcyjnego studenckiego czasopisma naukowego „Antropogen”.

Wśród zainteresowań naukowych znajdują się osteologia, biologia populacji pradziejowych oraz zaburzenia w obszarze stawu skroniowo-żuchwowego.

Wolne chwile spędza w podróży, w górach lub w domowym zaciszu z dobrym ‘kryminałem’.

mgr Małgorzata Grudzińska

II Wiceprzewodnicząca DFUM

mgr Małgorzata Grudzińska

Doktorantka na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zawodowo związana z Białostockim Centrum Onkologii, gdzie pracuje jako diagnosta laboratoryjny w pracowni diagnostyki genetyczno-molekularnej. Od 2018 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącej Samorządu Doktorantów UMB. 

W czasie studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna przez rok pełniła funkcję Sekretarza stowarzyszenia Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny Białystok, a w latach 2014-2018 wchodziła w skład Zarządu tejże organizacji. Laureatka konkursu na najlepszą pracę magisterską organizowaną przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. Wielokrotny członek Komitetu Organizacyjnego konferencji naukowej „Wschodząca Diagnostyka”. Zaangażowana w liczne akcje społeczne, wolontariuszka fundacji WIOSNA i DKMS.

Obszary zainteresowań naukowych: nowotwory szyjki macicy, choroby zapalne i nowotworowe jelita grubego, profilaktyka onkologiczna.

Zarząd wybrany 28.10.2018 r.

Ziemowit Wójcik

Przewodniczący DFUM

Ziemowit Wójcik
Ziemowit Wójcik

Jestem uczestnikiem studiów doktoranckich realizowanych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jednak pierwsze szlify akademickie  otrzymałem na Uniwersytecie Śląskich w Katowicach, gdzie realizowałem program studiów na Wydziale Prawa i Administracji UŚ oraz Szkoły Zarządzania UŚ.

W swojej pracy naukowej skupiam się na problematyce uświadomionej zgody na przeprowadzenie procedury medycznej. Prowadzę interdyscyplinarne badania naukowe, stosując nowatorską metodę łączącą wiedzę prawniczą z wiedzą z zakresu medycyny.

Na co dzień jestem związany z Kancelariami Adwokat Anny Kwietniowskiej i Radcy Prawnego Jakuba Sobczyka. Ogromną satysfakcję sprawia mi pełnienie funkcji Prezesa Fundacji „Masz Prawdo Do” i udzielanie porad prawnych pro bono osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji
W wolnych chwilach spędzam czas z rodziną i realizuję swoje pasje jako alpinista i ultrmaratończyk.

Ziemowit Wójcik
Przewodniczący DFUM

Karolina Nowak

I Viceprzewodnicząca DFUM

Karolina Nowak fot. Rzucam okiem

Swoją edukację związałam z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, gdzie uzyskałam tytuł magistra Analityki Medycznej, a aktualnie jestem uczestnikiem studiów doktoranckich w Zakładzie Immunologii.

W pracy badawczej stosuję interdyscyplinarne podejście do problemu naukowego łącząc wiedzę z zakresu immunologii, toksykologii i endokrynologii.

W trakcie studiów magisterskich wiele satysfakcji przyniosło mi kierowanie organizacją zrzeszającą studenów Analityki Medycznej – Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny Białystok oraz bycie członkiem redakcji miesięcznika Młody Medyk Białostocki. Aktualnie poświęcam się działalności pro-doktoranckiej będąc Przewodniczącą Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz współpracując z Krajową Reprezentacją Doktorantów.

W wolnych chwilach rozwijam pasję do malowania i tworzenia grafiki cyfrowej.

Karolina Nowak
I Viceprzewodnicząca DFUM

Łucja Zielińska-Tomczak

II Viceprzewodnicząca DFUM

Łucja Zielińska-Tomczak
Łucja Zielińska-Tomczak

Jestem absolwentką Farmacji oraz Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Obecnie jestem doktorantką w Katedrze Edukacji Medycznej UMP oraz praktykującą farmaceutką.

W swojej historii samorządowej przechodziłam przez wszystkie szczeble hierarchii organizacyjnej. Od wolontariusza, członka organu uchwałodawczego samorządu po przewodniczącą samorządu czy ogólnopolskiej organizacji – Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego. 

Wśród moich pasji znajduje się poza gotowaniem czy jazdą na rowerze działalność samorządowa.

Łucja Zielińska-Tomczak
II Viceprzewodnicząca DFUMZarząd 22.07.2017-28.10.2018 r.

Lek. Mateusz Kowalczyk

Przewodniczący DFUM w kadencji 27.07.2017-28.10.2018 r.

doktorant w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Mateusz Kowalczyk

Jest absolwentem kierunku lekarskiego na Wydziale Wojskowo-Lekarskim UM w Łodzi. Główny obszar zainteresowań naukowych to poszukiwanie wspólnych biomarkerów w etiologii otyłości i zaburzeń depresyjnych. Interesuje się także zagadnieniami zdrowia psychicznego w ujęciu społecznym.

Aktualnie pracuje jako lekarz rezydent odbywający szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii dorosłych w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. J. Babińskiego w Łodzi.

Od kwietnia 2017r pełni funkcję pełnomocnika Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD) ds. Uczelni Medycznych. Z jego inicjatywy w lipcu 2017 r. powołano Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych, zrzeszające uczelnie medyczne należące do Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM). Jest także aktywnym członkiem samorządu lekarskiego gdzie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Koła Młodych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi.

W lutym 2018 r. uchwałą Zarządu KRD został powołany w skład Komisji ds. Badań Społecznych i Opinii gdzie zajmuje się koordynowaniem projektu badania zdrowia psychicznego młodych naukowców w Polsce.

W wolnym czasie jego pasją są podróże. Ponadto interesuje się marketingiem i zarządzaniem w ochronie zdrowia.

mgr Anna Kuklińska

I Viceprzewodnicząca DFUM w kadencji 27.07.2017-28.10.2018 r.

doktorantka w Katedrze i Zakładzie Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Anna Kuklińska

Absolwentka kierunku Fizjoterapia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Sekretarz Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów na kadencję 2018.

Obszar działań naukowych: ergonomia pracy.
Zainteresowania: profilaktyka zdrowia, edukacja prozdrowotna, zdrowy styl życia, zumba.

Od czasów studenckich związana z działalnością samorządową, którą szczególnie rozwinęła w czasie studiów doktoranckich. Na co dzień łączy obowiązki doktorantki, samorządowca i promotora zdrowego stylu życia. W wolnych chwilach uwielbia spotkania z przyjaciółmi, szaleć na zajęciach z zumby, a gdy zabraknie energii- odpocząć z dobrą książką.

mgr Wojciech Stemplowski

II Viceprzewodniczący DFUM w kadencji 27.07.2017-28.10.2018 r.

doktorant na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wojciech Stemplowski

Swoją rozprawę przygotowuje pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Kornelii Kędziory-Kornatowskiej z Katedry i Kliniki Geriatrii Collegium Medicum UMK. Jest absolwentem biotechnologii oraz zdrowia publicznego w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Główny obszar zainteresowań naukowych to podłoże molekularne chorób neurodegeneracyjnych.

Mgr Stemplowski opiekuje się Sekcją Biochemii i Biologii Molekularnej w Interdyscyplinarnym Studenckim Kole Naukowym Geriatrii przy Katedrze i Klinice Geriatrii Collegium Medicum UMK.

Obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Samorządu Doktorantów UMK, wcześniej został, wybrany na Przewodniczącego Samorządu Studenckiego Collegium Medicum UMK. W latach 2012-2014 był Delegatem Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Mgr Stemplowski jest jednym z pomysłodawców i inicjatorów International MEDical Interdisciplinary Congress i przewodniczącym komitetu organizacyjnego pierwszej edycji wydarzenia w 2016 roku.