O patronat honorowy Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych może ubiegać się każdy kto organizuje wydarzenie dedykowane doktorantom, które posiada szczególną rangę kulturalną, społeczną lub promocyjną.

Prośbę o patronat DFUM należy przesłać przynajmniej 14 dni przed planowanym terminem wydarzenia.

Złożenie prośby nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu, decyzja wysyłana jest na podany we wniosku adres mailowy.

W przypadku wystąpienia z prośbą o objęcie patronatem konferencji, kongresów i sympozjów naukowych ważne jest, aby wydarzenie miało komitet naukowy.

Co daje patronat honorowy Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych?

  • podkreśla rangę wydarzenia,
  • możliwość umieszczenia logo DFUM na wszystkich materiałach promujących wydarzenie.

Otrzymanie patronatu Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych zobowiązuje organizatora do:

  • zamieszczenia informacji o patronacie Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych wraz z logo we wszystkich materiałach organizatora,
  • dołączenia linku www.DFUM.pl do informacji dotyczącej wydarzenia na stronie internetowej organizatora.
Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych
Logo DFUM