DOKTORANCKIE FORUM UCZELNI MEDYCZNYCH

WIZJĄ Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych jest ciesząca się powszechnym autorytetem organizacja reprezentującą interesy ogółu doktorantów kształcących się w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, której stanowiska oraz podjęte działania będą pożądanym i poszukiwanym źródłem informacji dla organów administracji i ogółu społeczeństwa.