DOKTORANCKIE FORUM UCZELNI MEDYCZNYCH

MISJĄ Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych jest dbałość o poszanowanie praw doktorantów kształcących się w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także stwarzanie dla nich możliwości rozwoju naukowego.