Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

.

.

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

.


Parlament Doktorantów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

.


Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

.

.

Samorząd Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

.


Samorząd Doktorantów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

.

.


Samorząd Doktorantów Collegium Medicum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

.

.

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

.

.


Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

.

.


Samorząd Doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

.

.

Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum w Krakowie  

.

.

Samorząd Doktorantów V Wydziału Polskiej Akademii Nauk