BoN KRD – Branżowo o Nauce w Krajowej Reprezentacji Doktorantów – to grant przyznany Krajowej Reprezentacji Doktorantów, w konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego w 2019r.

W ramach etapu wykonywanego przez DFUM zorganizowany został cykl szkoleń związanych z naukowymi podstawami pracy doktorantów zajmujących się m.in. naukami medycznymi, przyrodniczymi oraz inżynieryjno-technicznymi w zakresie interdyscyplinarnego łączenia aspektów biomedycznych z naukami medycznymi i prawnymi.

BON

Zorganizowaliśmy cykl trzech szkoleń on-line:

  • Planowanie i realizacja publikacji naukowych w języku angielskim.
  • Zasady prowadzenia rzetelnych badań naukowych i publikacja ich wyników z zastosowaniem infografik i tabel.
  • Prawo medyczne w praktyce, jak działać, aby błąd nie stał się udziałem medyka.

Zasady prowadzenia rzetelnych badań naukowych i publikacja ich wyników z zastosowaniem infografik i tabel.
Planowanie i realizacja publikacji naukowych w języku angielskim.
Prawo medyczne w praktyce, jak działać, aby błąd nie stał się udziałem medyka.

Materiały ze szkoleń:
dr hab. Aleksandra Szczepankiewicz – Jak pisać publikacje w języku angielskim?
mgr Ziemowit Wójcik – Prawo medyczne – pytania i odpowiedzi.
mgr Karolina Nowak – Publikacja wyników za pomocą grafik i tabel.